Salutació de l'Alcalde

Benvolguts visitants de la pàgina WEB de l’Ajuntament d’Aiguaviva.

Els resultats electorals del passat 22 de maig de 2011 van donar la majoria absoluta a l’agrupació d’electors del Partit Independent d’Aiguaviva (PIA), circumstància que ha fet possible el meu nomenament com alcalde d’Aiguaviva.  

És per mi una gran satisfacció, donar-vos la més cordial benvinguda i salutació en la vostra visita virtual a la informació del municipi, el qual m’honra representar.

Aiguaviva és un petit i acollidor poble molt proper a la ciutat de Girona i amb un relleu majoritàriament pla, condicionants que han fet que sigui un lloc de pas i d’ubicació de moltes infraestructures públiques, que han disgregat el terme municipal i hipotecat de manera considerable el futur creixement del municipi.

Si fa vint anys el nombre d’habitants era d’una mica més de 300, a finals  del  2011 era de més de 700. Aquest increment ha estat degut majoritàriament  a l’arribada de gent jove que ha  escollit Aiguaviva per la seva tranquil•litat i facilitat de desplaçament tan a prop de Girona. Aquest fet que potser podria propiciar a esdevenir un poble dormitori no s’ha produït. Tot el contrari, les ganes de participació de tots els veïns en diferents activitats i l’ edificació de nous equipaments municipals dels darrers anys, han fet possible la realització d’activitats lúdiques, culturals, recreatives i festives molt interessants, acollint no solament els aiguavivencs i aiguavivenques, sinó també a molta gent de les rodalies.

És per això que animo a tothom i especialment els que no coneixeu el  poble, a visitar-nos i a participar en les nostres activitats.  Serà un plaer explicar-vos les nostres  vivències, així com mostrar-vos els  entorns privilegiats que gaudim els que hi vivim, essent responsabilitat de tots mantenir-lo en l’estat natural i verge que, a dia d’avui, encara conserven. 

Joaquim Mateu i Bosch

Alcalde     

Galeria d'imatges