Serveis de l'Ajuntament

Horari d’oficina:
Matins - de 9 h a 14 h
Tardes: Dimecres i dijous - de 16 h a 19 h
Adreça: Plaça de l'U d'octubre, 1
17181 - AIGUAVIVA

Alcaldia: Sr. Josep Pinsach i Riera
(cal concertar visita abans)

Secretari-Interventor Actal.:
Sra. Anna Serra Simón
Dilluns a divendres - (per concertar visita, demanar hora)

Serveis tècnics municipals:
Arquitecte: Lluís Buch Serra
Dimecres (demanar hora) - de 16 h a 19 h

Enginyer Municipal: Sr. Josep Duran
Horari: Primer i tercer dijous de cada mes - de 16 h a 19 h (Cal concertar visita)

Assistent Social
Sr.David Marcos
Dimecres de 11:30h a 13:30
Demanar hora a Benestar Social del Consell Comarcal del Gironès: - Tel: 972 20 19 62

Educadora Social
Sra. Montserrat Barea
Dimecres de 9:00h a 11:00h
Demanar hora a Benestar Social del Consell Comarcal del Gironès: - Tel: 972 20 19 62

Jutjat de Pau:
Jutge de Pau, Sr Josep Guinart i Feliu.
Dimecres - de 16 h a 18 h
Per entrevistes demanar hora 972 23 50 07

Secretari Jutjat de Pau: Sr Domenech Martinez
Oficial del Jutjat de Pau: Sra. Carme
Divendres - de 10h a 14 h
Per entrevistes demanar hora: 972 39 43 19

Registre civil:
Encarregat: Sr Josep Guinart i Feliu
Secretaria: Sr. Eva Martínez Arévalo
Per entrevistes demanar hora: 972 23 50 07