Convocatòria Ple Extraordinari de 29 d'abril de 2008.

ORDRE DEL DIA

  1. Al·legació a l’aprovació inicial de la planificació quinquennal del Pla Únic d’obres i serveis de Catalunya 2008-2012.
  2. Assignació al Consell Comarcal dels 4.257,93 euros de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de Cooperació local de Catalunya, per l’any 2008, que corresponen a aquest municipi, per destinar-los a la prestació supramunicipal de serveis.
  3. Proposta d’aprovació del reglament d’ús i funcionament dels equipaments cívics, esportius, culturals de titularitat de l’Ajuntament d’Aiguaviva.
  4. Aprovació inicial del padró corresponent a la taxa de recollida tractament i eliminació de residus.
  5. Moció al projecte de la línia elèctrica de 400 KV a les comarques Gironines
  6. Moció d’adhesió a la taula comarcal de regidors i regidores de promoció econòmica del gironès
  7. Aprovació inicial de la modificació Pla parcial Sector Industrial Casa Nova d’Aiguaviva (Rotimprès).