SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

ORDRE DEL DIA:  

1.       PROPOSTA D’ACORD DEL PLE SOBRE L’APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT I OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ.

2.CONVENI D’ENCOMANDA DE GESTIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA I EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS PER A LA REDACCIÓ, TRAMITACIÓ I IMPLANTACIÓ DEL PLA DE DESPLEGAMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA EN EL MUNICIPI D’AIGUAVIVA

3.    CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA I EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS EN MATÉRIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA

4. ADHESIÓ EXPRESSA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONES I EL CONSORCI LOCALRET PER LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS-VEU, MÒBIL I DADES, DE L’ENS LOCAL AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA

5. MOCIÓ 

6. AL·LEGACIONS AL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL SISTEMA URBÀ DE GIRONA

Aiguaviva, 19 de maig de 2009

Secundí López i Pousa

Alcalde,