SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

ORDRE DEL DIA:

 

1.      Aprovació de l'Acta de la sessió ordinària del  12 de març de 2009.

2.      Aprovació de l'Acta de la sessió extraordinària del 30 d’abril de 2009.

3.      Aprovació de l'Acta de la sessió extraordinària del 11 de maig de 2009.

4.      Aprovació de l'Acta de la sessió extraordinària del 21 de maig de 2009.

5.      Aprovació de l'Acta de la sessió extraordinària-urgent del 21 de maig de 2009.

6.      Aprovació de l'Acta de la sessió extraordinària del 4 de juny de 2009

7.      Coneixement dels decrets i resolucions dictats per l'Alcaldia des de la data de convocatòria de la sessió ordinària anterior.

8.      Sol·licitud de subvenció per part del IES de Vilablareix.

9.      Sol·licitud de subvenció per part de l’Ampa del CEIP VILADEMANY

10.  Sol·licitud de subvenció per part de l’Ampa del CEIP VILADEMANY

11.  Sol·licitud de subvenció per fer front al cost de la Festa de la Crosa

12.  Assumptes d'urgència.

13.  Precs i preguntes.

 

Aiguaviva, 8 de juny de 2009

 

Secundí López Pousa,

Alcalde