SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

ORDRE DEL DIA:

 

1- CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT

2- ELECCIÓ D’ALCALDE

 

 Aiguaviva, 19 de juny de 2009

 

Joaquim Mateu i Bosch

Alcalde en F.