Convocatòria Ple Extraordinari de 30 de juliol de 2009

ORDRE DEL DIA

1.       Aprovació de la certificació núm. 10 de "Escola bressol d’Aiguaviva".

2.       Adhesió al Catàleg de Serveis de l’organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona, DIPSALUT.

3.       Adjudicació provisional del contracte de gestió de la llar d’infants d’Aiguaviva.

4.       Aprovació de l’expedient de  Modificació de crèdit  SC 3/2009.

5.       Aprovació de l’expedient de  Modificació de crèdit SC 4/2009.

6.       Aprovació de l’expedient de Modificació de crèdit SC 5/2009.

7.       Modificació de fitxers per al tractament de dades de caràcter personal de titularitat de l’ajuntament i creació de nous fitxers amb dades de caràcter personal de titularitat d’aquesta Corporació.

8.       Proposta modificació membres comissió de subvencions.