Convocatòria Ple Extraordinar 8 d'octubre de 2009

                          Ordre del dia

1. Aprovació del text del conveni d'encàrrec de la prestació de serveis de protecció de la salut entre l'agència de protecció de la salut i l'Ajuntament d'Aiguaviva.

2. Moció de suport a la consulta popular d'Arenys de Munt que presenta el grup municipal CIU.

3. Moció per a la realització d'una consulta popular sobre la independència nacional que presenta el grup municipal CIU.

4. Aprovació dels manuals actualitzats del pla de protecció civil

5. Aprovació del text del conveni a subscriure entre l'AMPA Ceip Vilademany i l'Aj. d'Aiguaviva.

5.Aprovació del reglament de participació de l'escola bressol d'Aiguaviva.

6. Aprovació de la certificació número 11 de l'obra titulada "escola bressol d'Aiguaviva"

7. aprovació de la certificació segons factura 09/206 de treballs extres modificat projecte construcció llar infans.

Aiguaviva, 2 d'octubre de 2008

Joaquim Mateu i Bosch

alcalde