Convocatòria Ple Ordinari de desembre de 2009

 

ORDRE DEL DIA:

 

1.     Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària del 10 de setembre de 2009

2.     Aprovació de l’Acta de la sessió extraordinària del 8 d’octubre de 2009

3.     Subvencions per estudis del curs escolar 2009-2010

4.     Subvenció sol.licitada per l’AMPA del CEIP Vilademany per despeses Casal Estiu 2009.

5.     Subvenció sol.licitada per l’AMPA del CEIP Vilademany pel finançament del transport fins a la piscina de Salt.

6.     Sol.licitud de subvenció per finançar el dèficit que comporta la Ludoteca i l’acollida matinal.

7.     Al.legacions al projecte del gasoducte “Martorell-Figueres”.

8.     Donar compte dels decrets i  de les resolucions dictades per l’Alcaldia des de la data de convocatòria de la sessió ordinària anterior.

9.      Assumptes d’urgència

10. Informes d’Alcaldia

11. Precs i preguntes