Informació de les sessions Plenàries pels anys 2011-2015

En sessió plenària del passat dia 22 de juny, s’aprovà que les sessions ordinàries tinguin lloc els dijous a les 19h, no festius, de cada 6 setmanes, en la Sala de Plens d’Aquest Ajuntament, d’acord amb el calendari que es detalla a continuació.

 

Algunes dates, que coincideixen amb festivitat o esdeveniments senyalats han estat alterades per tal d’evitar inconvenients.

 

Aquestes dates, i només per causes justificades, es podrien modificar amb l’antel.lació oportuna.

 

ANY 2011: 14 Juliol; 1 de setembre; 13 octubre; 24 novembre.

 

ANY 2012: 4 gener; 16 febrer; 29 de març; 10 de maig; 21 juny; 26 juliol; 13 setembre; 25 octubre; 5 desembre.

 

ANY 2013: 17 gener; 28 febrer; 11 abril; 23 maig; 4 juliol; 5 setembre; 17 octubre; 28 novembre.

 

ANY 2014: 9 gener; 20 febrer; 3 abril; 15 maig; 26 juny; 31 juliol; 10 setembre; 23 octubre; 4 desembre.

 

ANY 2015: 15 gener; 26 febrer; 9 abril; 21 maig.