Convocatòria Ple Extraordinari Urgent de novembre

ORDRE DEL DIA

 

1.    Aprovació de la urgència de la convocatòria extraordinària.

 

2.   Aprovació import complementari subvenció per al funcionament de llars d’infants de titularitat de les corporacions locals que atorga el Departament d’Ensenyament, curs 2010-2011.

 

 

L'Alcalde,

Joaquim Mateu i Bosch

Aiguaviva, 7 de novembre de 2011.