CONVOCATÒRIA DE SESSIO PLENARIA EXTRAORDINARIA

Dijous 14 de febrer de 2013 a les 19 hores

Ordre del dia:

Aprovació del PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL per a l'exercici de 2013, les seves bases d'execució i la plantilla de personal.