CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE

El dijous 28 de febrer, a les 19 hores