CONVOCATÒRIA (MESA CONTRACTACIÓ) SOBRE NÚMERO. 2

DIJOUS 18 DE JULIOL, A LES 12:00H, ES PROCEDIRÀ A L'ACTE PÚBLIC D'OBERTURA DEL SOBRE NUM. 2 PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS DE LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL