Planejament i Gestió Urbanística en Tràmit

Projecte d'Urbanització del vial d'accés a Bellsolà

Nou Cementiri Municipal

Modificació Normes subsidiàries Sector Can Garrofa

  • CAN GARROFA Modificació 132bis Normes Subsidiàries Aiguaviva.pdf > Descarregar
  • 19052017 Anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual de les normes subsidiàries del sector industrial Can Garrofa.pdf > Descarregar
  • Edicte aprovació PROVISIONAL modificació puntual de normes subsidiàries del sector Industrial Can Garrofa.pdf > Descarregar

Aprovació inicial modificació Pla Parcial Can Garrofa

  • OBRA HIPRA CAN GARROFA 2a versió MODIFICACIÓ PLA PARCIAL_Mai.pdf > Descarregar
  • 26052017 Anunci d'aprovació inicial de la modificació del pla parcial urbanístic Can Garrofa.pdf > Descarregar
  • Edicte d'aprovació PROVISIONALmodificació Pla Parcial CanGarrofa.pdf > Descarregar