PREUS PÚBLICS ESTABLERS PER LES ACTIVITATS

Podeu consultar l'ordenança general reguladora dels preus públics al document adjunt

Documents adjunts