Pla d'Ordenació Urbanística Municipal en tràmit

Podeu consultar la documentació al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya: https://dtes.gencat.cat/rpucportal/#/consulta/fitxaExpedient/227287

Documents adjunts

  • Edicte d'aprovació definitiva POUM Aiguaviva (DOCG nº 8302 de 23.12.2020) > Descarregar