Perfil del contractant

Contractació per l'explotació de l'espai Bar-Restaurant, amb servei de consergeria i neteja del local Polivalent d'Aiguaviva

  • Anunci contractació procediment obert per l'explotació de l'espai bar-restaurant, amb servei de consergeria i neteja del local polivalent d'Aiguaviva.pdf > Descarregar
  • Plec de clàusules jurídico-administratives i econòmiques particulars reguladores de la licitació del contracte administratiu especial de l'explotació de l'espai Bar-Restaurant, amb servei de consergeria i neteja del local polivalent d'Aiguaviva.pdf > Descarregar
  • Anunci adjudicació definitiva de l'explotació de l'espai Bar-Restaurant, amb servei de consergeria i neteja del local polivalent d'Aiguaviva.pdf > Descarregar

Contractació obres "Urbanització de l'exterior de l'entorn del nou Cementiri Municipal d'Aiguaviva"

  • Anunci d'adjudicació del contracte d'obres d'urbanització de l'exterior de l'entorn del nou Cementiri municipal d'Aiguaviva.pdf > Descarregar