Et trobes a: inici - El municipi - Els veïnats

Els veïnats d'Aiguaviva

Aiguaviva compta amb un nucli urbà en creixement i diversos veïnats: Puigtorrat, Mas Aliu, Masrocs, Cau del Grill, Güell, Migdia, Rajoleries i Can Jordi.

Nucli urbà: Hem de distingir el nucli urbà antic del nou nucli. El primer està constituït per un petit nombre de cases que encerclen la plaça Constitucional, presidides per l'Ajuntament i l'Esglèsia Parròquial. D’uns anys ençà, aquest nucli ha quedat ampliat amb la construcció de nous habitatges unifamiliars al Carrer Circunval.lació i a l'Urbanització Residencial Nova Aiguaviva.

Tanmateix, en els propers anys el nucli continuarà augmentant amb l'immediata execució del Pla Parcial del Sector Residencial-Industrial Bellsolà.

Veïnat de Puigtorrat: A poca distància del nucli d'Aiguaviva, en sentit Girona per l'antic Camí de Vic, trobem un reguitzell de cases, més o menys ordenades, que formen el veïnat de Puigtorrat. En general, són edificacions velles, que no massa anys enrera, acollien famílies dedicades a la pagesia. Actualment, la majoria estan habitades per famílies que treballen en altres sectors ben diferents al que acabem d'esmentar. Disposa de tots els serveis.

Veïnat de Mas Aliu: Seguint cap a Girona per la mateixa ruta que la descrita en el paràgraf anterior, a gairebé 2 kms. del nucli, es troba el veïnat de Mas Aliu, que té dos sectors diferenciats: residencial -amb vivendes relativament noves- i industrial (polígon industrial Mas Aliu). Disposa de tots els serveis.

Veïnat de Masrocs: Veïnat format per un grup de masos antics ubicats desordenadament a la vessant Oest de la riera que li dóna el nom. És un paratge gairebé verge, format pels masos, camps i boscos de pins i alzines, que li donen un atractiu gairebé incomparable. No disposa de serveis.

El Cau del Grill: Està format per diversos masos disseminats a l'extrem Sudoest del municipi, prop del terme d'Estanyol.

Veïnat del Güell: Es troba, majoritàriament, a la riba dreta del riu Güell i està format per un conjunt de cases aïllades, a molt poca distància les unes de les altres, formant un nucli definit. Disposa de tots els serveis.

Veïnat Migdia: Veïnat format per vivendes disseminades, unes d'antigues (masos) i d'altres de construcció més recent. No disposa de serveis.

Veïnat Rajoleries: Grup de vivendes disseminades a l'extrem Sudest del municipi, majoritàriament masos, algun dels quals, en èpoques passades, a més de les activitats agrícoles, s'havia dedicat a la fabricació de rajols.

Veïnat de Can Jordi: Urbanització iniciada durant els últims anys de l'època política anterior. Actualment encara hi ha parcel·les per edificar. Una bona part d'aquest veïnat pertany al municipi de Riudellots de la Selva. Disposa de tots els serveis.