Dades demogràfiques

Altura: 169 metres
Extensió: 13,9 Km2  

Població a 1/01/2016 – 773 habitants
Densitat de població a 
1/1/2016 – 55'61

Població a 1/01/2015 786 habitants
Densitat de població a
1/1/2015 – 56'54

Població a 1/01/2014 – 790 habitants
Densitat de població a 1/1/2014 – 56'83

Població a 1/01/2013 – 793 habitants
Densitat de població a 1/01/2013 – 57'05

Població a 1/01/2012 – 781 habitants
Densitat de població a 1/1/2012 – 56’20

Població a 1/01/2011 – 760 habitants
Densitat de població a 1/01/2011 – 54’70

Població a 1/01/2010 – 734 habitants
Densitat de població a 1/01/2010 – 52’80

Població a 01/01/2009 - 723
Densitat de població a 1/01/2009 - 52'01