Calendari de festes

Segons l'Ordre TSF/134/2018, de 30 de juliol, del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2019 tal i com segueix: 

1 de gener: Cap d'any

19 d'abril: Divendres Sant

22 d'abril: Dilluns de Pasqua Florida

1 de maig: Festa del treball

24 de juny: Sant Joan

15 d'agost: L'Assumpció

11 de setembre: Diada Nacional de Catalunya

12 d'octubre: Festa Nacional d'Espanya

1 de novembre: Tot Sants

6 de desembre: Dia de la Constitució

25 de desembre: Nadal

26 de desembre: Sant Esteve


Així mateix, en el Ple de l'Ajuntament d'Aiguaviva, celebrat en sessió ordinària en data 14 de març de 2018, es van establir com a festes locals pel 2019 els dies: 
25 de juliol  
29 d'octubre