Calendari de festes

Segons l'Ordre TSF/137/2016, de 14 d'abril, del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2018 tal i com segueix: 

1 de gener: Fi d'any

6 de gener: Reis

30 de març: Divendres Sant

2 d'abril: Dilluns de Pasqua Florida

1 de maig: Festa del treball

24 de juny: Sant Joan

15 d'agost: L'Assumpció

11 de setembre: Diada Nacional de Catalunya

12 d'octubre: Festa Nacional d'Espanya

1 de novembre: Tot sants

6 de desembre: Dia de la Constitució

8 de desembre: La Immaculada

25 de desembre: Nadal

26 de desembre: Sant Esteve


Així mateix, en el Ple de l'Ajuntament d'Aiguaviva, celebrat en sessió ordinària en data 6 de juliol de 2017, es van establir com a festes locals pel 2018 els dies: 
25 de juliol  
29 d'octubre