Gestió tributària i recaptació

Calendari 2019

IAE: De l’1 de setembre al 31 d’octubre
IBIR: Del 15 d’abril al 15 de juny
IBIU: Del 15 d’abril al 15 de juny
IVTM: Del 15 de març al 15 de maig


Gestió i recaptació en voluntària:

IAE. Impost d'Activitats Econòmiques.
IBIR. Impost de Béns Immobles de Rústica
IBIU Impost de Béns Immobles d’Urbana
IVTM. Impost de vehicles de tracció mecànica.
Taxa Aprofitament Especial Domini Públic Local

Així mateix us informem que, tots aquells contribuents que facin ús de la domiciliació bancària, tindran fraccionat el pagament dels rebuts d’import superior a 90,00€.

Fraccionament: 50% el mes de maig - 50% el mes d’octubre

Més informació: Oficina de recaptació de Girona, Carrer Riera de Mus, 1A, telèfon 972206441, fax 972213573. Horari: Cada dia de 9,00h a 14,00h i els dilluns i dimecres a la tarda de 16,00h a 18,00h. O a través de la web www.xalocgirona.cat.