Polígons industrials

El municipi d'Aiguaviva disposa de tres polígons industrials consolidats, perfectament comunicats i amb fàcil accés a la xarxa viària (autopista, Carretera de Santa Coloma, N-II, Eix Transversal) i a la ciutat de Girona:

Polígon industrial “Bellsolà”, ocupat per aquesta mateixa empresa en la seva totalitat.

El polígon industrial "Mas Aliu" disposa de 100.987 m2 urbanitzats, amb totes les parcel.les ocupades. Es troba al nord del terme municipal colindant amb el terme municipal de Vilablareix.

El polígon industrial "Casa Nova" té una extensió de 203.878 m2 urbanitzats, amb parcel.les de 500 a 10.000 m2. S'hi han instal·lat diferents empreses i actualment hi ha naus per a llogar, llestes per entrar en funcionament. Es trova al norest del terme municipal.

Així mateix, AIGUAVIVA comptarà, en breu, amb tres altres polígons industrials, ubicats a continuació dels esmentats anteriorment, i amb els mateixos avantatges pel que fa a la comunicació:

Polígon Industrial “Rajoleries”, que llinda amb Mas Aliu. Pendent de recepcionar les obres d’urbanització. Ja hi han empreses instal·lades.

Polígon “Can Geroni”, urbanitzat i pendent de recepcionar per part de l’Ajuntament. Aquest polígon està pensat per a ubicar-hi oficines de tot tipus, dotades d’alta tecnologia. El promotor el qualifica com a “parc d’empreses” i pretén aconseguir que s’hi instal·lin tant professionals (advocats, metges, gestors, ...) com direccions d’empreses.

Polígon industrial “Can Garrofa”, inicialment amb gairebé 300.000 m2 de sòl, i amb la més que probable ampliació a curt termini. L’expedient està en tràmit.

També cal dir que s’està gestionant la possibilitat d’un altre polígon industrial a la zona de la N-II, si bé a hores d’ara tot just està en fase d’estudi.