Informació Coronavirus (COVID-19)

Us traslladem material de sensibilització i informació de la Secretaria de Salut Pública en relació amb el nou Coronavirus (COVID19)

Podeu obtenir més informació al web: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/