SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER AL FINANÇAMENT LLARS D’INFANTS MUNICIPALS, CURS 2018-2019

Un any més la Diputació de Girona ha aprovat una convocatòria per a la concessió de subvencions per al finançament de les despeses corrents derivades del funcionament de les llars d’infants de titularitat municipal pel curs 2018-2019 (BOPG 85, de 4 de maig de 2020).

L’ajuntament d’Aiguaviva ha presentat la sol.licitud i documentació corresponent per a la concórrer a la convocatòria de la subvenció. L’import màxim de subvenció per cada alumne equivalent i curs sencer és de 875,00€.

L’import de subvenció que correspon a l’ajuntament d’Aiguaviva per al finançament de les despeses de la llar d’infants municipal per al curs 2018-2019 és de 18.375,00€. Subvenció que ajudarà a finançar el desequilibri econòmic generat pel funcionament de la llar que per el curs esmentat va ser de 32.090,28€.

Amb aquesta subvenció el dèficit pel funcionament de la llar d’infants per al curs 2018-2019 va ser de 13.715,28€.