SUBVENCIONS CONCEDIDES DIPUTACIÓ DE GIRONA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ I FOMENT DE L’ACTIVITAT ESPORTIVA 2020

La Diputació de Girona, en el marc de diferents programes de suport a l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques Girones per aquest 2020, ha concedit a l’Ajuntament d’Aiguaviva les següents subvencions:  

 

Programa A1 de Suport als programes muncicipals de promoció de l’activitat fisicoesportiva. Subvenció concedida: 1760,00€

Programa A5 de suport als programes municipals d’ajuts als esportistes gironins que participen en competicions individuals. Subvenció concedida: 250,00€