Anunci de convocatòria i bases per proveir una plaça de personal de neteja

Bases reguladores de la convocatòria del procés de selecció per proveir un lloc de treball de personal de neteja (AP) en règim de personal laboral fixe mitjançant el sistema de concurs i prova pràctica a l'Ajuntament d'Aiguaviva i constitució d'una borsa de treball