PRESCRIPCIONS LLAR D’INFANTS PÚBLICA D’AIGUAVIVA

 

Benvolguts,

 

El motiu de la present és per informar-vos que el proper 8 de juny s’obre el període de prescripcions per a l’accés a la Llar d’Infants Pública d’Aiguaviva pel curs escolar 2010-2011.

 

Totes aquelles persones que estiguin interessades es poden adreçar a les oficines de l’Ajuntament d’Aiguaviva on us proporcionaran el model de sol.licitud de preinscripció

 

Documentació que cal adjuntar a la preinscripció:

 

   Fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant.

   Fotocòpia del llibre de família (o altre document acreditatiu de filiació).

   Fotocòpia de la TSI (Targeta sanitària individual).

   Certificat d’empadronament.

 

I si s’escau, també s’haurà de presentar la documentació següent:

 

   Fotocòpia del carnet de família nombrosa.

   Certificat d’empresa que especifiqui el lloc i horari de treball.

 

Recordem que el període de prescripcions finalitzarà el 18 de juny.

 

Atentament,

L’Alcalde

 

 

 

 

Joaquim Mateu i Bosch

Aiguaviva, juny de 2010