Control legionel.losi

Benvolguts,

La legionel·losi és una malaltia d'origen ambiental causada per un bacteri anomenat Legionel·la. Té dues possibles manifestacions: la febre de Pontiac, que cursa lleu, i la infecció pulmonar o malaltia del legionari, potencialment mortal.

El bacteri viu en aigües superficials com llacs, rius o estanys. D'allà pot colonitzar els sistemes d'aiguasanitària freda o calenta o altres instal·lacions que necessiten aigua per al seu funcionament i poden generaraerosols, com torres de refrigeració, fonts ornamentals, aigua de reg, instal·lacions d’aigua calenta,hidromassatges, etc.

En aquest tipus d'instal·lacions, si es donen les condicions que afavoreixin el seu creixement i multiplicació(temperatura, brutícia, estancament), aquesta aigua colonitzada per legionel·la, quan es dispersa en formad’aerosol, es converteix en un focus d’infecció i pot arribar a concentracions del bacteri suficients perinfectar l'ésser humà.

Aquesta temporada especialment , es posen en funcionament instal·lacions després un llarg períoded’aturada, la qual cosa és un factor de risc pel creixement del bacteri.L’ ASPCAT ha elaborat material divulgatiu sobre les mesures preventives a prendre en la posta en marxa deles instal.lacions.

Podeu trobar aquests documents a https://canalsalut.gencat.cat/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/cartell-legionella-ambit-turisme.

https://canalsalut.gencat.cat/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/cartell-legionella-ambit