Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

Trobareu tota la informació relativa a l'Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica al següent enllaç:

http://atc.gencat.cat/ca/tributs/impost-emissions-vehicles/

O be consultar el díptic adjunt,