FONS SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A ACTUACIONS EN CAMINS

La Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament d'Aiguaviva per aquest 2021 una subvenció de 1.100,00€ per a cobrir despeses destinades a la conservació i manteniment dles camins de titularitat municipal i per a la sega de la vegetació dels marges d'aquests camins. 

Galeria d'imatges