INICI CONSULTES REVISIÓ PLA DIRECTOR DE L'AEROPORT DE GIRONA

INICI CONSULTES A LA PROPOSTA DE REVISIÓ DEL PLA DIRECTOR DE L'AEROPORT DE GIRONA 

En el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) núm. 311 de data 28 de desembre de 2021, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha publicat l’Anunci de la Direcció General d’Aviació Civil, pel que es sotmet a Informació pública la proposta de revisió del Pla Director de l’Aeroport de Girona junt amb el seu Estudi Ambiental Estratègic.

El període d’informació pública i de consulta és de 45 dies, comptats a partir de la data de publicació de dit  anunci al BOE.

En aquest sentit, la proposta de revisió del Pla Director de l’Aeroport de Girona, es troba disponible a la pàgina web del Ministeri de Transports, Mobilitat i Atenda Urbana, per a la seva consulta.

Tots les ciutadans, organitzacions i associacions que ho considerin oportú poder fer arribar les seves observacions o suggeriments sobre aquest Projecte dins el termini establert, (2 de març de 2022) a través del  formulari que trobaran a la mateixa web del Ministeri.

L’enllaç a la pàgina web del Ministeri és:

https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/buscador-participacion-publica/propuesta-de-revision-del-plan-director-del-aeropuerto-de-girona

Aiguaviva, gener 2022

Josep Pinsach Riera

Alcalde

Galeria d'imatges