Llista definitiva d'admesos i exclosos per cobrir una plaça de tècnic d'administració general econòmic de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament d'Aiguaviva

Llista definitiva d'admesos i exclosos per cobrir una plaça de tècnic d'administració general econòmic de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament d'Aiguaviva