Anunci concessió administrativa temporal per gestió i explotació del Bar d'Aiguaviva

Concessió administrativa temporal per gestió i explotació de l'espai Bar-Restaurant del Centre Polivalent "La Torrentera" d'Aiguaviva i opcionalment del Bar-Cafeteria de la piscina municipal d'Aiguaviva

Trobareu l'anunci de licitació, el Plec de cláusules administratives i memòria justificativa al següent enllaç: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=115211451&lawType=