Aprovació de les bases i convocatòria per a la contractació laboral temporal de joves per a la brigada jove 2023

Annex trobareu l'anunci de l'Ajuntament d'Aiguaviva sobre les bases reguladores de la convocatòria del procediment selectiu i la sol·licitud a presentar.