Programa de Termalisme Social de l'Imserso

Benvolgut veïns,

 

L’ajuntament ha rebut els impresos de sol.licitud de places dins el Programa de Termalime Social de l’Imserso. Aquest programa permet que els usuaris puguin rebre durant 10 o 12 dies d’estada al balneari, i a preus reduïts, tractaments termals pel reuma, artrosis, afeccions de l’aparell respiratori, etc…

 

Poden participar en aquest programa les persones que reuneixin els següents requisits:

 

1.      Pensionistes majors de 60 anys.

2.      Pensionistes de jubilació o invalidés que necessitin tractaments termals juntament amb els seus cònjugues.

3.      Persones que es puguin valdre per elles mateixes.

 

Per tant, si esteu interessat/ades podeu demanar informació i sol.licituds a l’ajuntament abans del 16 de gener pels torns de febrer fins el mes d’agost i abans del 16 de maig pels torns de setembre fins el mes de desembre, no obstant això en cas de presentació de sol.licituds fora de termini s’inclouran en llista d’espera per a cobrir les places vacants que sorgeixin.

 

Restant a la vostra disposició, aprofito l’avinentesa per saludar-vos ben cordialment

 

 

 

 

 

 

Marta Vives Alberti

Regidoria de Gent Gran,

 

Aiguaviva, gener de 2012.