Festes locals pel 2003.

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada el passat dia 18 de setembre, aprovà per unanimitat les dues festes locals per a l’any 2003. Considerant que hi ha molts veïns que tenen el seu lloc de treball a Girona, resulta molt convenient que les festes locals coincideixin amb la capital de la comarca. Per aquesta raó s’aprovà assenyalar els dies 25 de juliol i 29 d’octubre, festes locals d’Aiguaviva per a l’any 2003.