Constitució del nou ajuntament.

El 14 de juny de 2003 es va celebrar la Sessió Extraordinària de Constitució del Nou Ajuntament. Constituïda la Mesa d’Edat, formada pel Sr. Jaume Pujol i Carreras –candidat electe de més edat-, Sr. Josep Pinsach i Riera –candidat electe de menys edat- i pel Secretari de la Corporació, es procedí a comprovar les Credencials de Regidor lliurades per la Junta Electoral de Zona. Formalitzat aquest acte, la Mesa d’Edat declarà constituïda la Corporació, formada pels Regidors següents: Sr. Ramon Martínez i Trill (CiU) Sr. Secundino López i Pousa (CiU) Sr. Jaume Pujol i Carreras (CiU) Sr. Joaquim Mateu i Bosch (PIA) Sr. Francesc Xavier Castañer i Bohigas (PIA) Sr. Pere Oliveras i Anglada (PIA) Sr. Josep Pinsach i Riera (ERC – AM) Seguidament, els set Regidors van prendre possessió del càrrec i la sessió continuà per elegir l’Alcalde, càrrec al qual aspiraven els tres Regidors que encapçalaven cadascuna de les candidatures que es varen presentar a les eleccions: Ramon Martínez i Trill, per la candidatura de CiU. Joaquim Mateu i Bosch, per la candidatura del PIA. Josep Pinsach i Riera, per la candidatura d’ERC – AM. El resultat de la votació secreta que, fou el següent: Vots emesos: 7 Vots nuls: 0 Vots en blanc: 0 Vots a favor del Sr. Ramon Martínez i Trill (CiU): 3 Vots a favor del Sr. Joaquim Mateu i Bosch (PIA): 0 Vots a favor del Sr. Josep Pinsach i Riera (ERC – AM): 4 A la vista del resultat de l’escrutini, el Regidor Sr. Josep Pinsach i Riera va obtenir la majoria absoluta dels vots emesos i va ésser proclamat Alcalde, prenent possessió en el mateix acte.