Canvis a l'Ajuntament

El Secretari Sr. Josep Aulet i Alenyà deixarà el seu càrrec en aquest Ajuntament a partir del dia 10 de gener. L'alcalde i els regidors li volen agrair el treball desenvolupat fins ara. A part l'arquitecte tècnic Sr. Josep Magret, des del dia 31 de desembre de 2004, ha deixat de prestar els seus serveis al nostre municipi.