Ajudes per estudis pels veïns d'Aiguaviva. Curs 2012-2013