Invitació al Ple extrordinari del proper 27 d'octubre de 2005

ORDRE DEL DIA

1.- Proposta d'aprovació dels objectius fonamentals de la revisió i adaptació del planejament general vigent i el programa de participació ciutadana.

2.- Adjudicació del contracte d'execució de l'obra titulada "Centre Polivalent d'Aiguaviva"

I seguidament...

1.- Reunió informativa sobre les obres "Industrial Bellsolà S.A."

2.- Reunió informativa "Dispositius assistencials d'Atenció Primària".