Subvencions de la Diputació de Girona de suport per a la promoció de l'esport i l'activitat fisicoesportiva, per l'any 2018

La Diputació de Girona aprovà concedir a l'ajuntament d'Aiguaviva una subvenció, inclosa al Programa A de suport als municipis per a la promoció i el foment de l'activitat fisicoesportiva i l'esport, pels imports i conceptes que s'especifiquen seguidament:

Programa A1: Exp. 2018/3049. Concepte subvencionat: Suport als programes municipals anuals de promoció de l'activitat fisicoesportiva. Subvenció atorgada: 1.000,00€

Programa A3 de suport a les actuacions d'acondicionament i millora en equipaments esportius municipals. Exp. 2018/3612. Concepte subvencionat: Millora pista esportiva del Carrer Barcelona el Mas Aliu. Subvenció concedida: 3.398,95€

Galeria d'imatges