SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA A LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS

Aquest Ajuntament  ha sol·licitat a la Diputació de Girona una subvenció per al funcionament de la llar d’infants municipal per al curs 2017-2018, segons convocatòria aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Girona el passat 7.08.2018.

La Diputació concedeix una subvenció de 875,00€, com a màxim,  per alumne matriculat a la llar d’infants. Les despeses subvencionables regulades en les bases aprovades són les despeses corrents derivades del funcionament dels centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal (excloses les derivades del servei de menjador, les acollides matinals i de tarda, i les amortitzacions)  generades durant el curs escolar 2017-2018.

Per al curs 2017-2018 el  nombre d’alumnes matriculats a la llar va ser de 25 i la subvenció sol.licitada a la Diputació de Girona és de 21.875,00€

Galeria d'imatges