Subvenció Diputació de Girona del "Pla a l'Acció 2018 - línia 1"

La Diputació de Girona aprovà concedir a l'ajuntament d'Aiguaviva la subvenció per la redacció del Informe de seguiment PAES, , incloses en la Campanya "Del Pla a l'Acció", any 2018, per un import total de 450,00€ pels conceptes i els imports que s'especifiquen seguidament:

Subvenció Import Any 2018: 225,00€.

Subvenció Importa Any 2019: 225,00€