Nou Horari Consultori

Es modifica l'horari d'extraccions que passa a ser al divendres