Et trobes a: inici - Avís legal

Avís legal

Aquest lloc web i el domini són propietat de l’Ajuntament d’Aiguaviva, amb domicili a la Plaça de l'U d'octubre núm. 1, d’Aiguaviva (CP 17181), CIF P1700200G, tel. +34972235007 i correu electrònic info@aiguaviva.cat.

Sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys, existeixen drets de propietat intel·lectual que corresponen a l’Ajuntament d’Aiguaviva o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. L’Ajuntament presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i oferiment de serveis. De forma general i excepte que s’indiqui expressament el contrari, aquests continguts es poden reproduir, distribuir i comunicar públicament sempre que es faci sense finalitat comercial i per a les finalitats pròpies del lloc web. 

L’Ajuntament informa que el seu escut pot ser utilitzat únicament per a identificar activitats o iniciatives pròpies de l’Ajuntament, o d’altres persones o institucions quan aquestes iniciatives o activitats compten amb el suport explícit o la participació de l’Ajuntament. 

L’Ajuntament d’Aiguaviva entén que en el moment d’omplir els formularis que figuren en el lloc, l’usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i del tractament que se’n derivarà. Excepte indicació expressa en sentit contrari aquestes dades seran objecte de tractament amb les finalitats que s'indiquin en cada cas. Els interessats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se a l’Ajuntament per qualsevol mitjà. Poden obtenir més informació sobre els criteris i mesures en matèria de tractament de dades tot adreçant-se a les adreces de l’Ajuntament que figuren a l’inici d’aquesta nota. 

Les comunicacions de l’usuari del web que comportin l’enviament de dades de caràcter personal, es faran mitjançant un sistema que garanteixi la confidencialitat de les dades i de la informació. L'usuari pot verificar si s’ha activitat aquest sistema per mitjà d’un cadenat tancat que apareixerà a la part inferior dreta de la pantalla. 

L’Ajuntament d’Aiguaviva no es fa responsable davant dels usuaris del seu lloc web dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, sobrecàrrega de les línies, avaries o desconnexions quan estiguin motivades per causes que li són alienes. Tampoc no se’n fa dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’Ajuntament. No obstant, es compromet a advertir prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis. 

L’Ajuntament no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació d'altres persones físiques o jurídiques  a la que es remeti per mitjà d’enllaços o d’altres sistemes. 

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena (framing) sense autorització expressa i per escrit de l’Ajuntament d’Aiguaviva

Els possibles conflictes relatius a la utilització d’aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de Catalunya. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur.