Anunci d'aprovació definitiva de l'ordenança municipal núm. 16 sobre la nova ordernació de protecció, control i tinença d'animals domèstics i de companyia

Anunci d'aprovació definitiva de l'ordenança municipal núm. 16 sobre la nova ordernació de protecció, control i tinença d'animals domèstics i de companyia