Anunci d'aprovació definitiva ordenança núm. 45

Ordenança núm. 45 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis/obertura i manteniment anual d'una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població, de manteniment de les parcel.les interiors lliures de vegetació seca i massa arbòria aclarida, en les mateixes urbanitzacions