Edicte d'informació pública de l'aprovació inicial

Edicte d'informació pública de l'aprovació inicial del pressupost municipal i la plantilla